Zurych - lotnisko dla helikopterów ratunkowych

Wskaż miejsce, które aktualnie widoczne jest na obrazie z kamery.
Aby wybrać właściwą lokalizację, kliknij na ikonę kamery internetowej i przeciągnij w wybrane miejsce.