WorldCam Cały świat w jednym miejscu

Jak dodać kamerę?

Zgłoszenia kamery do naszego zbioru można dokonać na dwa sposoby.


Pierwszy z nich polega na wypełnieniu krótkiego formularza dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników.

- Zarejestruj się w portalu

- Dodaj kamerę


Drugim sposobem jest zgłoszenie kamery w odpowiednim dziale na naszym forum dyskusyjnym:

http://forum.worldcam.pl/


Zapraszamy do przeszukiwania sieci i zgłaszania ciekawych kamer!